• ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

  Αποκάλυψη: Η Ελλαδική Εκκλησία προωθεί τον Οικουμενισμό!

  Υπό την μορφή μεταπτυχιακού προγράμματος

  Την στιγμή , που η εκκλησιαστική επικαιρότητα συγκλονίζεται από τις διακοπές μνημόνευσης Επισκόπων εξαιτίας κυρίως των εναγκαλισμών με τους παπικούς και την Σύνοδο του Κολυμπαρίου, η επίσημη Ελλαδική Εκκλησία ανοίγει διάπλατα λοιπόν την "αγκαλιά" της και προσκαλεί όλους να μυηθούν στην οικουμενιστική θεολογία.


  Σήμερα 31 Μαρτίου ολοκληρώνεται η διορία που έχει δώσει η ΔΙΣ για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζύ της Γενέυης.

   Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε ως αυτοτελής ακαδημαική δραστηριότητα παρά τω Ορθοδόξω Κέντρω του Οικουμενικού Πατριαρχείου και λειτουργεί ήδη από του ακαδημαικού έτους 1997-1998 σε συνεργασία μετά της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Φριβούργου και της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

  Όπως αναφέρεται επισήμως “αποστολή του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου εν τω πλαισίω των θεσμικών δραστηριοτήτων του Ορθοδόξου Κέντρου έχει καθορισθή διά του από 19ης Οκτωβρίου 1975 Πατριαρχικού Σιγιλλίου και αποσκοπεί ειδικώτερον εις την «ανάπτυξιν εν αυτώ επιστημονικού θεολογικού φυτωρίου εν οικουμενική προοπτική, μέλλοντος ίνα μεταπτυχιακώς καταρτίζη στελέχη εξ απασών των κατά τόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, χρήσιμα διά τας ανάγκας αυτών, εξειδικευμένα δε εις την διεξαγωγήν διορθοδόξων και διαχριστιανικών διαλόγων, εις αντίδοσιν ανατολικής και δυτικής θεολογίας».

  Συμπληρώνεται δε πως από τις σπουδές στο Ινστιτούτο παρέχεται σε νέους θεολόγους, κληρικούς ή λαικούς, των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών “αφ” ενός μεν υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακάς σπουδάς εις την Ορθόδοξον Θεολογίαν, αφ” ετέρου δε μίαν πληρεστέραν αξιοποίησιν των νεωτέρων τάσεων της Ρωμαιοκαθολικής και Προτεσταντικής Θεολογίας εις τον σύγχρονον διάλογον της Ορθοδοξίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον και προς τας άλλας θρησκείας”.


  el.gr

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Από το Blogger.

  ΣΕΝΑΡΙΑ