• ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

  Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης: Άνοιξαν οι αιτήσεις στο keaprogram – Οδηγίες για τους δικαιούχους

  Με το ΑΦΜ η προσέλευση των πολιτών στα ΚΕΠ
  Ειδήσεις - Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Με πτώση... άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, Ωστόσο σύντομα το σύστημα επανήρθε και η σχετική εφαρμογή λειτουργεί κανονικά. 

  Διαβάστε τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία
  Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017,  η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.
  Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το σύστημα υποβολής αιτήσεων είναι έτοιμο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους.
  Η διαδικασία γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
  Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://keaprogram.gr/
  Από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων
  Από τα Κ.Ε.Π.
  Ήδη έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 (ΦΕΚ 128/Β/24.01.2017) Κ.Υ.Α. και η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/1/2831/27.01.2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία έχουν  αποσταλεί εγχειρίδιο οδηγιών και όλα τα σχετικά υλικά σε όλα τα Κ.Ε.Π. της χώρας.
  Λόγω του πλήθους αρμοδιοτήτων με τα οποία έχουν επιφορτιστεί τα ΚΕΠ την Τρίτη αναμένεται σύσκεψη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π., της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου και υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των ενδιαφερομένων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
  Ο οδηγός για τις αιτήσεις του ΚΕΑ
  Παράλληλα την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής (Οδηγός) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρυθμίζουν την υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), του οποίου ο εκτελεστικός φορέας είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ), μέσω της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το Κ.Ε.Α. είναι στην ουσία μία σύμβαση μεταξύ του Κράτους και του πολίτη, επομένως αντανακλά μια πιο ενεργή προσέγγιση της κοινωνικής πρόνοιας από τη μεριά του Κράτους, αλλά και των πολιτών.
  Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες:
  Εισοδηματική ενίσχυση
  Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό.
  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης
  Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, θα διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παροχές αυτές δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του ωφελούμενου νοικοκυριού. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:
  Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
  Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
  Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
  Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
  Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. 
  Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
  Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους.
  Υπηρεσίες ενεργοποίησης:
  Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:       
  Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.       
  Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
  Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
  Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
  Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
  Οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης. Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητες τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκαστου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.
  ΜΕ ΤΟ ΑΦΜ
  Το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης καθορίζει την προσέλευση στα ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους.
  Με βάση εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη, η προσέλευση των αιτούντων στα ΚΕΠ θα γίνεται ως εξής:
  Το πρόγραμμα 
  -1-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
  -2-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
  -3-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
  -Σάββατο 4-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3
  -6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
  -7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
  -8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
  -9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
  -10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
  -Σάββατο 11-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6
  -13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
  -14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
  -15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
  -16-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
  -17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
  -Σάββατο 18-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7,8,9 και 0
  -20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
  21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
  -22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
  -23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
  -24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
  -Σάββατο 25-2-2017, Δευτέρα 27-2-2017 και Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.
  Σύμφωνα με την εγκύκλιο δυνατότητα εξυπηρέτησης όταν δεν υφίσταται αυξημένη προσέλευση πολιτών στα ΚΕΠ, είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση των προϊσταμένων των ΚΕΠ.
  Τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις κατοίκων του οικείου δήμου, ενώ από τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αίτησης (απευθείας ηλεκτρονικά από τον αιτούντα, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των δήμων, ΚΕΠ), τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τις καταχωρούν στο Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος ΚΕΑ, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή της αίτησης (π.χ. αποδεικτικά οικογενειακής κατάστασης, τόπου κατοικίας, άδειες διαμονής κ.λπ).


  newsbomb.gr

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Από το Blogger.

  ΣΕΝΑΡΙΑ