• ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

  Εμπιστοσύνη στον Θεό

  ---Πολλοί από εμάς, έχουμε το ''βάρος'' της καθημερινότητας στις πλάτες μας και δεν ξέρουμε, αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα.
  Οι δυσκολίες,που υφίστανται οι συνάνθρωποι μας και εμείς οι ίδιοι, είναι τόσες πολλές, που κάποιες φορές αισθανόμαστε την ανάγκη να τα παρατήσουμε όλα και να τα αφήσουμε πίσω μας.
  Χιλιάδες προβλήματα οικονομικά,κοινωνικά,πολιτικά κτλ. βρίσκονται γύρω μας και μας καταβάλουν ψυχολογικά.
  Το κάθε άτομο, νομίζει, ότι έχει πιο πολλά προβλήματα από τους άλλους και πιστεύει πως είναι το κέντρο του σύμπαντος.
  --Ας μην σκεφτόμαστε εγωιστικά.Προσπαθήστε να σκεφτείτε αισιόδοξα και ηρεμήστε. Ο ψεύτικος αυτός κόσμος όπου ζούμε είναι πολύ σκληρός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βρισκόμαστε σ'αυτήν την φυλακή εγκλωβισμένοι με τα τσιράκια και τους υποτακτικούς τους. Μας χορεύουνε στο ταψί, επειδή το επιτρέπουμε εμείς αυτό, με την ολιγοπιστία μας, τις ανησυχίες, τις λύπες και τα άγχη.
  --Ξεχνάτε, πως σε αυτήν την μάχη ΔΕΝ είμαστε μόνοι μας. Βρίσκεται, εδώ μαζί μας,ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός κοντά μας.Δίπλα μας,όταν Τον χρειαστούμε μπορούμε να απευθυνθούμε στον Σωτήρα,διότι μας απελευθέρωσε από τα δεσμά του Θανάτου και της αποστασίας μας.
  -Τι λέει ο Ίδιος μέσα από την Καινή Διαθήκη:
  25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
  «Γι' αυτό σας λέω: μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, μήτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι πιο πολύ από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα;
  26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 
  Παρατηρήστε τα πετεινά του ουρανού, γιατί δε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συνάγουν σε αποθήκες, και όμως ο Πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Εσείς δε διαφέρετε περισσότερο από αυτά;
  27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 
  Και ποιος από εσάς μεριμνώντας δύναται να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πήχη;
  28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· 
  Και για ένδυμα τι μεριμνάτε; Μάθετε ακριβώς πώς αυξάνουν τα κρίνα του αγρού: δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν.
  29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 
  Σας λέω όμως ότι ούτε ο Σολομώντας με όλη τη δόξα του δεν ντύθηκε όπως ένα από αυτά.
  30 Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 
  Αν λοιπόν το χορτάρι του αγρού, που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται στο φούρνο, ο Θεός έτσι το ντύνει, δε θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ολιγόπιστοι;
  31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα;
  Μη λοιπόν μεριμνήσετε λέγοντας: "Τι θα φάμε"; ή "Τι θα πιούμε"; ή "Τι θα ντυθούμε";
  32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
  Γιατί όλα αυτά τα επιζητούν οι εθνικοί. Ξέρει βέβαια ο Πατέρας σας ο ουράνιος ότι χρειάζεστε όλα αυτά.
  33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 
  Αλλά ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα σας προστεθούν.
  34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
  Μη λοιπόν μεριμνήσετε για το αύριο, γιατί το αύριο θα μεριμνήσει για τον εαυτό του. αρκετή για την ημέρα η κακοπάθειά της».
  ---Γι'αυτό μην απελπίζεστε και να λέτε:<<Δόξα τω Θεώ>>
  †Pure light†
  Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Από το Blogger.

  ΣΕΝΑΡΙΑ