• ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

  Που βρισκόμαστε; Πως φεύγουμε από εδώ και που πάμε;

  Ολοι οι άνθρωποι από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, όταν αρχίζουν και καταλαβαίνουν, έχουν κάποιες έμφυτες απορίες, που ο καθένας καλείται να τις καλύψει ερευνώντας. Γιαυτό και ο Αρχηγός της ζωής είπε: ''Ερευνάτε τας γραφας'' και λέγοντας γραφές, δεν εννοούσε μόνο τις Εβραϊκές, αλλά και τις Ελληνικές και κάθε άλλη πηγή, άξια γνώσης.
  Με έναν τρόπο δαιμονικό η εκκλησία έκαιγε κάθε τι, που αυτή ονόμαζε αιρετικό, αφόριζε και σκότωνε μετά μανίας, κάθε τι Ελληνικό και αντίθετο με την μεγαλύτερη αίρεση όλων των εποχών, την Ιουδαιοποίηση του Χριστιανισμού, αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος θέματος.
  Σύμφωνα με πηγές και γνώση που ο Δημοσθένης Λιακόπουλος έβγαλε στην δημοσιότητα, έπειτα από την συλλογική αποστασία του ανθρώπινου γένους και την πτώση τους, ο Θεός θέλησε να τους δώσει μια ευκαιρία. Τότε ο Σαμαέλ, ο Αρχάγγελος εκ του γένους Οφανίμ, ο γνωστός Σατανάς, επικαλέσθηκε την αδικία που θα γινόταν σε βάρος του. Όπως αυτός δεν ζητούσε λύτρωση, έτσι και οι άνθρωποι. Γιατί λοιπόν ο Θεός να τους βοηθούσε; Τότε ο Πρώτος Ελοχίμ, ο Παλαιός των ημερών, το πρώτο δημιούργημα του Θεού, είπε: <<Δεν είναι δυνατόν να χαθούν οι άνθρωποι>> και απάντησε ο διάβολος, ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να πληρωθεί ένα τίμημα και πρότεινε το εξής: <<Εάν μπει σε στάση ο Πρώτος Ελοχίμ, δέχομαι να έχουν την ευκαιρία τους οι άνθρωποι, να μπουν και να ζήσουν σε ένα κόσμο, τον οποίο εγώ θα κατασκευάσω>> (Το λεγόμενο Ματριξ). Γι'αυτό και αυτοαποκαλείται και Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος.
  Του δόθηκε χώρος και χρόνος συγκεκριμένος. Και ο χώρος είναι στο πρώτο επίπεδο, από τα επτά επίπεδα της Δημιουργίας. Έτσι για το ανθρώπινο γένος, έπειτα από την πτώση του, ο Πρώτος Ελοχίμ, μπαίνοντας σε στάση, εξαγόρασε την συνέχεια της ύπαρξης του. Έτσι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να έρχονται σε αυτόν τόν ψεύτικο ψηφιακό κόσμο, να δοκιμάζονται και να επιλέγουν τον Χριστό ή τον Σατανά.
  Εάν σε πείσει ο κόσμος, ότι εδώ μόνο είμαστε και δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο.
  Ας δούμε μερικά αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο, εάν όντως ο άρχων του κόσμου είναι ο Σατανάς και τι πρέπει να κάνουμε για να φύγουμε από εδώ, γιατί μετά τον θάνατο περνάς στο λεγόμενο επόμενο στάδιο (next level) και εκεί τα πράγματα θα είναι σκούρα, με περισσότερες αισθήσεις για τους ανθρώπους και μεγαλύτερες εξουσίες, τις οποίες θα έχει ο διάβολος, γι'αυτό πρέπει να φύγουμε όσο είναι νωρίς.
  Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα, ο άρχων αυτού του κόσμου, στον οποίο ''ζούμε'' είναι ο σατανάς;
  (Προς Κορ. Κεφ4) 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους
  Ο Απόστολος Παύλος μαρτυρεί ότι οι κοσμοκράτορες στον κόσμο τον οποίο ζούμε είναι οι δαίμονες και εναντίον τους είναι ο αγώνας.
  (Κτ Ιωα. Κεφ12) 31νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
  Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός μαρτυρεί ότι ο Άρχοντας του κόσμου αυτού ειναι ο διάβολος και μετά την Δευτέρα Παρουσία ο κόσμος στον οποίο ζούμε θα πάψει οπότε και θα σταματήσει η κυριαρχία του σατανά.
  Εφόσον και αφού είδαμε ότι στον κόσμο στον οποίο ζούμε κυβερνάει ο Σατανάς, ποιες είναι ο εντολές, σύμφωνα με αυτά που δίδαξε ο Χριστός, για να φύγουμε από εδώ;
  Κτ Ματ.Κεφ17) 21τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
  (Κτ Ματ.Κεφ7) 1Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·
  (Κτ Ματ.Κεφ7) 12 Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται
  (Κτ.Λουκ.Κεφ12) 33πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει·
  34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.
  Και η βασική και κεντρική εντολή που καλείτε ο άνθρωπος να ακολουθήσει, η οποία οδηγεί έξω από τα όρια της φυλακής του σατανά είναι:
  Κτ.Ματθ.Κεφ10)37῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·
  38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.
  39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
  Ξεκάθαρα λέει ο Χριστός ότι όποιος αγαπάει περισσότερο μέχρι και τα ίδια του τα παιδιά, δεν είναι άξιος του. Θα σκεφτεί κανείς μααα...!! Ο Χριστός δεν είναι της αγάπης; Πως γίνεται να λέει τέτοια πράγματα. Μα είναι απλό, αυτό που αγαπάς παραπάνω σε αυτόν τον κόσμο του σατανά, αυτό είναι που σε δένει με αυτόν και αυτό που σε δένει με αυτό τον κόσμο, αυτό σε κρατάει μακριά από την αλήθεια του Χριστού. Και η αλήθεια του Χριστού είναι ότι ο κόσμος αυτός είναι του σατανά και κάποια στιγμή θα τελειώσει και τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία.
  Ο Χριστός μας καλεί να απαρνηθούμε τον ίδιο τον εαυτό μας, τα υπάρχοντα μας, τα θέλω μας της συνήθειες μας, να σηκώσουμε τον σταυρό μας και να Τον ακολουθήσουμε.
  Υπάρχει πρόγευση παραδείσου και πρόγευση κολάσεως, που αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο;
  (Κτ.Ματ.Κεφ7)13 Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς.
  14 τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!
  Σε αυτό το σημείο ο Χριστός μας λέει, ότι η Οδός που οδηγεί στην ζωή είναι στενή και γεμάτη θλίψη, αντιθέτως, αυτή που οδηγεί στην απώλεια ευρύχωρη και πολλοί περνάνε από εκεί.
  (Κτ.Λουκ.Κεφ12) 4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου· μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.
  5 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.
  Εδώ ο Χριστός με βεβαιότητα λέει, να μην φοβόμαστε αυτόν που μπορεί να μας σκοτώσει σε αυτόν τον κόσμο, αφού ούτως άλλως είναι ψεύτικος και κανένα αντίκτυπο δεν έχει στον πραγματικό κόσμο, αλλά να φοβόμαστε τον άλλον, που μετά τον θάνατο μας, θα έχει εξουσία πάνω μας. Αυτόν λέει να φοβόμαστε.
  ΙΣΧΝ
  xristaras1925
  ΜΙΧΑΕΕΛΗΝ
  Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Από το Blogger.

  ΣΕΝΑΡΙΑ